My Diary

…mỗi ngày một ít thôi

SG mưa

December 20, 2015 // 0 Comments

Mưa từng con phố có nhớ bóng dáng em đi cuối thu,đông về hè sang vội vàng quá Mưa từng đêm [...]
1 2 3 9